Ujian Kepantasan Kamu!!

45 perkataan
Speed test

Kamu menaip 291 aksara seminit
kamu mendapat 45 perkataan betul dan
kamu mendapat 0 perkataan salahSaya mencuba ujian ini. Ini hasilnya!! Cubalah kaw an2...ada berani.....? =)

No comments:

Post a Comment